Plattform, delnings och nätverksekonomin

Ökade nätverkseffekter mellan varumärken och marknadsplatser

Plattformsföretagen ligger i framkant i den digitala utvecklingen…

  • Uber, världens största taxiföretag, äger inga fordon.
  • Facebook, världens mest populära medietjänst, skapar inget innehåll.
  • Alibaba, världens mest värdefulla detaljhandel, har inga produkter.
  • Airbnb, världens stösta logiföretag, äger inga fastigheter.

Gemensamt för dessa företag är att de bedrivs som plattformar, vilket innebär att de fungerar som mellanhänder mellan två självständiga parter utan att själva vara aktiva i utförandet av produkten eller tjänsten.

Vårt syfte med Ondrop är att digitalt bana vägen för varumärken att uppnå en hållbar tillväxt via efterfrågade plattformar (marknadsplatser) inom främst detaljhandeln, genom att förenkla, effektivisera arbetsflöden och samtidigt öka varumärkets produktexponering samt försäljning till både befintliga och nya marknader.

Är Ondrop en plattform? Ja, ovan Flywheel (figur) representerar de krafter som bidrar till ökade effekter i vårt nätverk mellan konsument, varumärken och marknadsplatser samt hur samverkan mellan parterna påverkar varandra. Ju fler varumärken som ansluter sig via vår affärsplattform till marknadsplatser, desto fler produkter kan exponeras för konsumenter. Vilket resulterar i att hjulet snurrar snabbare samt att nätverkseffekterna ökar för anslutna parter i vårt nätverk. 

Optimera nätverken

Flywheel effekten

  • Plattformsföretagens (marknadsplatser) syfte är att hantera nätverk, exempelvis kunder och varumärken. Detta kallas nätverkseffekter.
  • Nätverkseffekter inom handeln kan exempelvis vara att locka säljare (varumärken) till plattformen, utbudet av varor ökar, vilket lockar fler kunder, vilket lockar ännu fler säljare o.s.v.
  • Nyckeln i affärsmodellen är att plattformen själv inte behöver investera i alla dessa varor för att tillhandahålla det växande utbudet, vilket innebär att skalbarheten är enorm.
  • Detta är kärnan i plattformsekonomin: Uber kan sälja 100 taxiresor lika gärna som 100 miljoner taxiresor – skillnaden består av ettor och nollor i företagets datasystem.
  • Den renodlade handelsplattformen slipper bygga butiker, betala hyra, investera i varor, något som skapar enorm tillväxtpotential och stora skalfördelar.
  • Varumärket får tillgång till miljontals nya kunder och möjligheten att exponera sina produkter samt upptäcka efterfrågan på nya marknader via en plattform som redan har en upparbetad kundkrets.

Vill du diskutera expansion via marknadsplatser med oss?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Förenkla försäljning

Vad är Ondrop?

Vårt syfte är att digitalt bana vägen för varumärken att uppnå en hållbar tillväxt via marknadsplatser, genom att förenkla, effektivisera arbetsflöden och samtidigt öka varumärkets produktexponering samt försäljning till både befintliga och nya marknader.

Vi erbjuder varumärken att med endast en integration nå ut till flera försäljningskanaler som Zalando, Amazon, Afound, Åhlens samtidigt med automatiserade produkt- och orderflöden. Vilket innebär att inkommande beställningar (via API) från marknadsplatserna distribueras från varumärkets egna lager direkt till slutkunden (drop-shipping).

Solution Partners

Vi samarbetar med Sveriges ledande e-handelsplattformar & IT-konsultbolag.

Headless eCommerce platform
Headless eCommerce platform
Headless eCommerce platform
All-in-one eCommerce platform
Open-source eCommerce platform
Certified partner - Garp (ERP)
IT specialists - D365 BC / TRIMIT
Warehouse Management System
Brand Launch

Saddler expanderar via Zalando

Tillsammans med vår solution partner GC Solution via Garp affärssystem, har vi skapat ett integrerat order- och produktflöde som ger Saddler möjligheten att öka exponering av produkter via Zalando marknadsplats.

Brand Launch

Dedicated utvecklar hållbar handel via marknadsplatser

Det Svenska varumärket Dedicated, med en tydlig värderingsstyrd affärsmodell och hållbart fokus, har inlett samarbete med Ondrop med syftet att automatisera produkt- och orderflöden via externa plattformar.