Våra tjänster

Förenkla tillväxt via digitala marknadsplatser

Ondrop är en molnbaserad affärsplattform som förenklar en hållbar tillväxt via digitala återförsäljare och marknadsplatser som Afound, Åhléns, Zalando och Amazon. Med API integrationer till våra solution partners möjliggör vi för varumärken att nå ut till flera försäljningskanaler samtidigt, med automatiserade arbetsflöden och orderhantering.
 
Vårt syfte är att förenkla, effektivisera våra kunders arbetsvardag och samtidigt öka varumärkets produktexponering samt försäljning till både befintliga och nya marknader. Utan tidskrävande manuell administration eller höga investeringar i egna integrationer till respektive säljkanal.

Digital transformation

Effekten av den digitala transformationen är svår att förneka. På kortare tid än någonsin tidigare har företag upplevt förändrade beteenden hos inköpare och konsumenter. Det innebär att många detaljhandelsvarumärken är i behov av ett skifte i affärsmodellen och prioritera digital tillväxt genom nya digitala tjänster samt distributionskanaler. Digitaliseringen har även givit möjligheter till färre mellanhänder och att gå från traditionell wholesale till försäljning direkt till slutkonsument via marknadsplatser. 

The power of data

Automatiserade produkt- och orderflöden via API-integrationer placerar varumärket i förarsätet, som nu kan fokusera på produktutveckling, paketering, erbjudande och inte minst dra nytta av kunddatan för att optimera lager, efterfrågan, exponering samt utveckla försäljningen på nya marknader. I jämförelse med försäljning via traditionell wholesale, där återförsäljaren fastställer priser samt kontrollerar innehållet och utbytet av kommunikation till konsumenten.

Exponering & Expansion

Marknadsplatserna investerar i marknadsföring, kundupplevelsen, support och orderhantering, ofast med en provisionsbaserad kostnadsmodell (CPO). Detta innebär att resultatet av den ökade exponeringen av produkter och varumärkeskännedomen, sker utan kostnad. Varumärket får tillgång till miljontals nya kunder och möjligheten att exponera sina produkter samt upptäcka efterfrågan på nya marknader via en plattform som redan har en upparbetad kundkrets. 

“It is not the strongest of the species that survives, it is the one that is the most adaptable to change.”

Charles Darwin

Applikation

Funktioner

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Solution Partners

Vi samarbetar med Sveriges ledande e-handelsplattformar & IT-konsultbolag.

Headless eCommerce platform
Headless eCommerce platform
Headless eCommerce platform
All-in-one eCommerce platform
Open-source eCommerce platform
Certified partner - Garp (ERP)
IT specialists - D365 BC / TRIMIT
Warehouse Management System

Marknadsplatser

plattformar i vårt nätverk