Growth Consulting

Varför Ondrop?

Vi hjälper dig att lyckas på Zalando Åhléns Stadium Afound Amazon digitala marknadsplatser

För att lyckas på digitala marknadsplatser krävs kontinuerlig analys och optimering. Vi hjälper varumärken med strategi för ökad exponering och försäljning. Vi kan marknadsplatser!

Saddler

Hur hjälper Ondrop varumärken att lyckas på marknadsplatser?

Vår kompetens

Ondrop ger er förutsättningarna för att skapa tillväxt via marknadsplatser. Ondrop vet vilka KPIer som mäts och vad som krävs för en ökad exponering och försäljning.

Vår erfarenhet

Ondrop har en gedigen erfarenhet inom digital försäljning och plattformshandel. Vi hjälper varumärken att nå tillväxt från start, både lokalt och globalt.

Våra värderingar

Syftet med det vi gör är att bana väg så att andra parter uppnår hållbar tillväxt. Vi drivs av att se varumärken lyckas och att hjälpa er nå era mål!

saddler_corlin_brand_home
Corlin Eyewear & Saddler Brand Homes Zalando

Vad kan vi hjälpa er med?

Growth Consulting - en tjänst för tillväxt

Vill du veta mer om Growth Consulting?

Vi arbetar cirlulärt

Growth Consulting-processen

Planering

Vi sätter upp en gemensam målsättning och skapar en plan tillsammans med ert varumärke.

Action

Vi tar action utifrån uppsatt målbild. Ofta handlar det om ökad exponering, genom exempelvis annonsering.

Analys

Vi gör en analys utifrån uppsatta KPIer och samlar data och insikter, för att fortsätta jobba mot ökad tillväxt.

Uppföljning

Vi följer upp nuläget och presenterar resultat och insikter. Vi går igenom fortsatt utveckling.

Optimering

Vi optimerar pågående projekt baserat på data, insikter och utifrån dialogen med ert varumärke.