Share on linkedin
Dela på LinkedIn

Strategier för framgång på digitala marknadsplatser

Under 2023 ökade våra kunders totala försäljning på digitala marknadsplatser med 320%. Denna exponentiella tillväxt understryker inte bara värdet av att närvara på digitala marknadsplatser utan även behovet av en välplanerad strategi för att maximera resultatet.

När marknadsplatser växer och gränserna mellan innehåll (content) och e-handel suddas ut, ställs modeföretag inför en ny verklighet. Frågan är inte längre om man ska engagera sig på digitala marknadsplatser, utan snarare var och hur man ska engagera sig för maximal framgång.

Denna artikel utforskar viktiga strategier baserade främst på vår erfarenhet på Ondrop. Från att optimera närvaro till att övervinna utmaningar.

Marknadsplatser som möjlighet, inte hinder

I dagens digitala era har marknadsplatser länge undervärderats av varumärken i Sverige som ser dem som konkurrenter till sina egna kanaler och återförsäljarpartners digitala plattformar.

Digitala marknadsplatser har utvecklats till mogna ekosystem med imponerande digitala resurser och en enorm kundbas. Att ignorera deras kapacitet är att förbise en värdefull möjlighet till tillväxt och innovation. Precis som företag inte kan ignorera söktjänster som Google eller Sociala Media plattformar i dagens digitala landskap, måste varumärken se marknadsplatser som en integrerad del av sin strategi och oumbärliga partners för ökat kundengagemang och intäkter, snarare än som konkurrenter.

Med tanke på nivån av digital utveckling, investeringar, fysisk infrastruktur och trafik av kunder som marknadsplatser generar, kan mycket få varumärken förvänta sig att deras ägda digitala plattformar kan hålla jämna steg med innovationen och kapaciteten hos ledande marknadsplatser.

Varför engagera sig på digitala marknadsplatser?

Tillgång till en försäljningskanal som redan har etablerad kundbas

Digitala marknadsplatser erbjuder en omedelbar tillgång till en befintlig kundkrets. Det är som att ställa ut sina produkter i en välbesökt butik, och det är ett kraftfullt sätt att öka synligheten och öka försäljningen.

Marknadsledande kapacitet och mervärdestjänster

Att ansluta sig till etablerade marknadsplatser ger ofta tillgång till marknadsledande teknologi och tjänster. Detta inkluderar avancerade analysverktyg, marknadsföringstjänster och möjligheter till ökad varumärkeskännedom.

Kontroll av produktdata och varumärkesupplevelse

I jämförelse med försäljning via traditionella återförsäljare har varumärken kontrollen över produktdata och varumärkesupplevelsen på marknadsplatser. 

Med en partner-aggregator som Ondrop kan varumärken skapa en enhetlig kundupplevelse och sömlösa produkt och orderflöden, som stärker varumärkets identitet i samverkan med egna kanaler.

Utmaningar att Övervinna

Övergripande strategi på flera marknadsplatser

Att navigera på flera marknadsplatser kräver en övergripande strategi. Varje plattform har sin egen unika publik, förutsättningar och funktioner, och det krävs noggrann planering för att maximera resultatet.

Resurser för dag-till-dag marknadsplatsadministration

Att effektivt hantera dagliga aktiviteter på marknadsplatser kräver dedikerade resurser och kompetens. Det är viktigt att ha team som är uppdaterade och insatta i varje plattforms dynamik.

Ekonomistyrning för att säkerställa försäljningsmarginal

Att hantera ekonomin på marknadsplatser kräver noggrann planering och styrning för att säkerställa lönsamhet och bibehållen försäljningsmarginal.

Optimera närvaron på marknadsplatser

Att isolera marknadsplats-team från den övergripande verksamheten kan resultera i osammanhängande varumärkesupplevelser och utmanande affärsresultat. En avgörande faktor för framgång enligt vår erfarenhet är att utveckla kompetens och förstå de unika förutsättningarna för varje marknadsplats. Det blir särskilt viktigt när det handlar om att hantera och lösa problem som kan uppstå vid exempelvis uppladdning av nya produkter. För att optimera närvaron på marknadsplatser krävs en holistisk strategi som integrerar nedan strategier.

Nycklar för framgång på digitala marknadsplatser: en strategisk guide

Hur kan ditt varumärke maximera exponeringen på plattformar som har ett integrerat marknadsföringsverktyg, som exempelvis Zalando, för att optimera sin försäljning och marknadsföring?

Möjligheter:

 • Optimera produktpresentation med högkvalitativa bilder och detaljerade beskrivningar.
 • Skapa attraktiva kampanjer och integrera med plattformens egna marknadsaktiviteter.
 • Kontinuerligt övervaka, utvärdera och optimera marknadsföringsstrategin baserat på resultat på respektive marknader.
 • Använd insikter från data om hur användare interagerar, för att förstå kunders beteenden och anpassa sortiment, erbjudande och kampanjer.
 • Utforska influencer-samarbeten för ökad varumärkeskännedom.

Hur kan ditt varumärke skapa attraktiva produktutbud på plattformar där du har begränsad påverkan på merchandising?

Möjligheter:

 • Analysera plattformsdata för att anpassa sortiment och produktpresentation.
 • Att välja olika sortiment på en marknadsplats jämfört med vad man säljer till en traditionell återförsäljare kan vara en strategisk fördel för att optimera försäljningen och maximera varumärkesdifferentiering.
 • Ta initiativ till samarbete med plattformsadministratörer för att säkerställa särskilda framträdanden och marknadsföringsmöjligheter.

Hur kan ditt varumärke dra nytta av plattforms-specifika logistiknätverk?

Möjligheter:

 • Att använda plattformslogistik kan leda till en högre ranking hos plattformens algoritmer vilket kan optimera din synlighet och öka exponeringen på plattformen.
 • Optimerad lagerhantering kan minska kostnader och förbättra effektiviteten genom smart resursanvändning.
 • Dra nytta av den globala täckningen från marknadsplatsens logistiknätverk för att effektivt nå och betjäna kunder över fler geografiska områden.

Hur kan ditt varumärke använda data för att optimera närvaron?

Möjligheter:

 • Analysera plattformsdata för att förstå kundbeteenden och anpassa marknadsföringsstrategin.
 • Testa och anpassa kampanjer baserat på plattforms-specifika insikter.

Implementera avancerad A/B-testning för att optimera resultat.

Hur kan ditt varumärke bygga och anpassa en övergripande strategi för olika marknadsplatser?

Möjligheter:

 • Skapa en mångfacetterad strategi: Anpassa produktutbud och marknadsföring för varje plattforms unika krav och målgrupp.
 • Regelbunden utvärdering: Utvärdera strategins effektivitet regelbundet och anpassa den efter förändringar på marknadsplatserna.
 • Testa på mindre plattformar: Använd mindre marknadsplatser som testmiljöer för nya produktlinjer innan bredare implementering.
 • Anpassning till förändringar: Var flexibel och anpassningsbar för att möta förändrade marknadsförutsättningar.

Hur kan ditt varumärke upprätthålla en enhetlig konsumentupplevelse över olika plattformar?

Möjligheter:

 • Använd plattformsintegrerade verktyg för att säkerställa konsekvent varumärkespresentation.
 • Skräddarsy kampanjer för varje plattforms specifika publik.
 • Tydlig varumärkesidentitet och budskap som anpassas efter varje plattform.

Slutsats

En genomtänkt strategi och integrerad närvaro på digitala marknadsplatser möjliggör inte bara ökad försäljning och kundanskaffning utan stärker även varumärket.

Framtidens framstående företag kommer att utmärka sig genom sömlös integration och samverkan mellan egna och externa försäljningskanaler. Ondrop står redo att stödja företag på deras resa genom att erbjuda mer än bara en plattform för integration. Vi tillhandahåller även expertis, strategi och arkitektur, vilket blir avgörande för att nå framgång på den komplexa digitala marknaden.

Källa: Denna strategiska guide baseras på en kombination av interna erfarenheter från Ondrop samt omfattande forskning och rapporter från olika digitala marknadsplatser, inklusive officiella plattformssidor och branschrapporter.

Articles

Strategier för framgång på digitala marknadsplatser

Under 2023 ökade våra kunders totala försäljning på digitala marknadsplatser med 320%. Denna exponentiella tillväxt understryker inte bara värdet av att närvara på digitala marknadsplatser utan även behovet av en välplanerad strategi för att maximera resultatet.

Dr Denim
Brand Launch

Dr Denims succé på digitala marknadsplatser

I den ständigt skiftande världen av detaljhandel har teknologi och innovation blivit de viktigaste drivkrafterna bakom framgångsrika företag. Ett lysande exempel på detta är Dr Denim, det framstående modevarumärket känt för sina kvalitetsjeansprodukter. Genom ett innovativt partnerskap med Ondrop har Dr Denim implementerat ett sömlöst integrerat order- och produktflöde, vilket har möjliggjort en omfattande exponering av deras utvalda sortiment på Zalando, Europas ledande online-marknadsplats.

Articles

Digitala marknadsplatser – En väg ut i Europa

Business Sweden stod värd för Swedish E-commerce Academy’s webinar ”Digitala marknadsplatser – en väg ut i Europa” där det diskuterades möjligheter för svenska retailbolag att genom digitala marknadsplatser nå ut i bruset av det enorma produktutbudet online i Europa.

Oscar Jacobson
Brand Launch

Oscar Jacobson lanserar kollektion på Zalando

Oscar Jacobson som är ett av Skandinaviens ledande livsstilsvarumärken för män, har lanserat sin kollektion på den digitala marknadsplatsen Zalando. Med en sömlös API-integration får kunden samma produktupplevelse som i Oscar Jacobson’s egna kanaler.

Articles

Skapa tillväxt på marknadsplatser

För att lyckas på digitala marknadsplatser krävs kontinuerlig analys och optimering, precis som gällande dina egna kanaler. Vi vet att just digitala marknadsplatser är outforskad mark för flera e-handlare där ute. Och det är därför vi finns här, det är vår grej – vi hjälper varumärken att lyckas på digitala marknadsplatser!