Effekten av den digitala transformationen
På kortare tid än någonsin tidigare har företag upplevt förändrade beteenden hos inköpare och konsumenter. Det innebär att många varumärken är i behov av ett skifte i affärsmodellen och att prioritera digital tillväxt genom nya digitala tjänster samt distributionskanaler.
Utmaningen för i princip alla företag inom detaljhandeln är att kostnadseffektivt öka exponering samt försäljningen via nya kanaler och samtidigt expandera på nya marknader.
INNOVATION & DIREKTFÖRSÄLJNING
Den digitala transformationen har även givit möjligheter till innovation samt att effektivisera B2B handeln genom att både erbjuda återförsäljare att göra inköp via digitalt showroom men även att skala försäljningen och expandera till nya marknader med direktförsäljning till konsument via marknadsplatser.
Marknadsplatserna investerar i marknadsföring, kundupplevelsen, support och orderhantering, oftast med en provisionsbaserad kostnadsmodell (CPO). Detta innebär att resultatet av den ökade exponeringen av produkter och varumärkeskännedomen, sker utan kostnad. Varumärket får tillgång till miljontals nya kunder och möjligheten att exponera sina produkter samt upptäcka efterfrågan på nya marknader via en plattform som redan har en upparbetad kundkrets.
Automatiserade produkt- och orderflöden via API-integrationer placerar varumärket i förarsätet, som kan fokusera på produktutveckling, paketering, erbjudande och inte minst dra nytta av kunddatan för att optimera lager, efterfrågan, exponering samt utveckla försäljningen på nya marknader. I jämförelse med försäljning via traditionell wholesale, där återförsäljaren fastställer priser samt kontrollerar innehållet och utbytet av kommunikation till konsumenten.
Ondrop integrationer

Etablera på nya marknader

Nå ut till miljontals nya kunder via en plattform som redan har en upparbetad kundkrets. 

Statistik från Svensk Handel visar att Svenska företag har en begränsad erfarenhet av att sälja via plattformar, trots att en miljard världen över främst handlar på marknadsplatser. Varför inte utforska möjligheten? Att integrera med en marknadsplats som Afound, Åhlens, Zalando eller Amazon ger varumärken tillgång till miljontals nya kunder via en plattform som redan har en upparbetad kundkrets. 

Steg-för-steg för en lyckad expansion!

I takt med att den globala e-handeln skärpt konkurrensen på hemmaplan har också allt fler Svenska varumärken blivit redo att expandera internationellt. 

Svenska varumärken har än så länge en begränsad erfarenhet av att sälja via marknadsplatser. Vi anser att varumärken har stora möjligheter att, med plattformar som analysgrund, etablera på nya marknader och växa mer organiskt samt kostnadseffektivt.

Vi har sammanställt fyra punkter som vi anser är viktiga för en lyckad expansion. 

Med varumärkets erbjudande som utgångspunkt analyseras först val av plattform och marknadsplats. Här kan vi bidra med våra insikter och rekommendationer, förmedling av kontakter, support under avtal och eventuella förberedelser som exempelvis registering av varumärke, VAT, bildkrav.
 
Att sedan skapa en lyckad integration är ett hantverk, det gäller att ställa höga krav på kvalitén hos integrationspartnern, att bemöta både varumärkets samt marknadsplatsens förutsättningar, krav, API:er, mappning, för att generera effektiva flöden, optimal exponering och försäljning.
En viktig faktor inom all försäljning online är självklart villkoren för logistik. Förutom att integrera lager- och produktdata med marknadsplatsen, krävs en strategi för logistikhanteringen där förutsättningarna varierar mellan plattformar.
 
Grunden i all försäljning via marknadsplatser är “dropshipping” då plattformshandel går ut på att säljaren ansvarar för sitt eget lager. Fördelen med centraliserat lager är möjligheten att optimera lager samt exponera saldo till flertalet plattformar och marknader samtidigt i realtid. Detta kräver dock en bra logistikuppsättning samt “last mile carrier” för respektive marknad, vilket kan kräva en del förberedelser. Vilket vi gärna hjälper till med.
 
Ett annat sätt är att nyttja marknadsplatsens logistik-nätverk för att snabbt nå ut till nya marknader. Plattformar som Zalando och Amazon erbjuder “fulfillment” där ett utvalt lager skickas till marknadsplatsen som sedan lagerhåller och transporterar den beställda varan till konsument.
Tidigare var det mer vanligt att företag avsatte kapital för att göra en satsning under kanske en tidsbestämd period på en specifik marknad. Kanske rent av utan en identifierad efterfrågan på marknaden, med alla ekonomiska risker och utmaningar det innebär.
 
Nu, med plattformar som analysgrund, kan varumärken definiera vilka marknader som är värda att investera i en lokal närvaro och växa mer organiskt samt kostnadseffektivt.
När varumärket identifierat efterfrågan på en specifik marknad finns möjligheten att etablera lokalt genom att exempelvis investera i direktförsäljning online (D2C).
 
Målet är att föra varumärket närmare konsumenterna vilket bidrar till ett högre förtroende samt försäljning. Detta kan skapas genom att anpassa språk, erbjuda lokala logistik- och betallösningar.
 
Lyckas varumärket dessutom skapa kundupplevelser utöver det vanliga och att tillvarata möjligheterna med sociala medier, finns det en närmast obegränsad marknadskaka att ta del av.

Vill du diskutera expansion via marknadsplatser med oss?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

ÖKADE NÄTVERKSEFFEKTER

Vad är Ondrop?

Vårt syfte är att digitalt bana vägen för varumärken att uppnå en hållbar tillväxt via marknadsplatser, genom att förenkla, effektivisera arbetsflöden och samtidigt öka varumärkets produktexponering samt försäljning till både befintliga och nya marknader.

Vi erbjuder varumärken att med endast en integration nå ut till flera försäljningskanaler som Zalando, Amazon, Afound, Åhlens samtidigt med automatiserade produkt- och orderflöden. Vilket innebär att inkommande beställningar (via API) från marknadsplatserna distribueras från varumärkets egna lager direkt till slutkunden (drop-shipping).

Articles

Strategier för framgång på digitala marknadsplatser

Under 2023 ökade våra kunders totala försäljning på digitala marknadsplatser med 320%. Denna exponentiella tillväxt understryker inte bara värdet av att närvara på digitala marknadsplatser utan även behovet av en välplanerad strategi för att maximera resultatet.

Dr Denim
Brand Launch

Dr Denims succé på digitala marknadsplatser

I den ständigt skiftande världen av detaljhandel har teknologi och innovation blivit de viktigaste drivkrafterna bakom framgångsrika företag. Ett lysande exempel på detta är Dr Denim, det framstående modevarumärket känt för sina kvalitetsjeansprodukter. Genom ett innovativt partnerskap med Ondrop har Dr Denim implementerat ett sömlöst integrerat order- och produktflöde, vilket har möjliggjort en omfattande exponering av deras utvalda sortiment på Zalando, Europas ledande online-marknadsplats.

Articles

Digitala marknadsplatser – En väg ut i Europa

Business Sweden stod värd för Swedish E-commerce Academy’s webinar ”Digitala marknadsplatser – en väg ut i Europa” där det diskuterades möjligheter för svenska retailbolag att genom digitala marknadsplatser nå ut i bruset av det enorma produktutbudet online i Europa.

Oscar Jacobson
Brand Launch

Oscar Jacobson lanserar kollektion på Zalando

Oscar Jacobson som är ett av Skandinaviens ledande livsstilsvarumärken för män, har lanserat sin kollektion på den digitala marknadsplatsen Zalando. Med en sömlös API-integration får kunden samma produktupplevelse som i Oscar Jacobson’s egna kanaler.

Articles

Skapa tillväxt på marknadsplatser

För att lyckas på digitala marknadsplatser krävs kontinuerlig analys och optimering, precis som gällande dina egna kanaler. Vi vet att just digitala marknadsplatser är outforskad mark för flera e-handlare där ute. Och det är därför vi finns här, det är vår grej – vi hjälper varumärken att lyckas på digitala marknadsplatser!