Utmaningen som skapade en värderingsdriven affärsplattform & nätverkshandel

Att digitaliseringen blir en allt större del av vår vardag har ingen missat. Men för många företag blir det mer av en nödvändighet för att lyckas. Vissa branscher är mer berörda än andra och detaljhandeln en av de som nu genomgår en revolution i hur produkter når sina slutkunder.
Share on linkedin
Dela på LinkedIn

På kortare tid än någonsin tidigare har B2B företag upplevt förändrade beteenden hos inköpare och konsumenter med en tydlig förflyttning från traditionella återförsäljare till plattformshandel.

Med denna insikt, och med efterfrågan från flera digitala marknadsplatser såg Henrik Klintenberg potentialen att expandera med sitt skovarumärke via digitala marknadsplatser hösten 2018. Problemet var att finna en ekonomisk hållbar lösning för att hantera lager, produkt och orderflöden till respektive plattform, utan tidskrävande manuell administration eller höga investeringar i integrationer.

Tillsammans med affärsvännen och e-handelsarkitekten Amarit Neumann, grundades Ondrop affärsplattform med syftet att förenkla för varumärken att integrera samt skapa hållbar tillväxt via digitala marknadsplatser. Efter ett drygt års utveckling introducerades första versionen av affärsplattformen Ondrop i september 2019 med målet att se över behovet på marknaden. Tre månader senare fick den uppsökande försäljningen pausas på grund av hög efterfrågan. Detta gav insikten att plattformen var i behov av vidareutveckling för att kunna effektivisera processer och bemöta behovet på marknaden samt onboarding av varumärken. För att kunna genomföra detta krävdes kapital.

Med en tydlig strategi, tidsplan och vägledning från Connect Sverige utvecklades en gedigen affärsplan, som utmanades i en kompetenspanel och bemöttes med stor nyfikenhet samt resulterade i nyttiga insikter. Resultatet av arbetet presenterades till Connects investerarnätverk och följdes upp med pitch för intresserade investerare, både lokalt i Göteborg men även nationellt. Dessutom valdes Ondrop ut som ett av fem Svenska startup företag att presentera affärsplattformen under Göteborg Tech Week för internationella investerare.

Intresse fanns från flertalet investerare men det var ett bolag som grundarna från start kände var rätt match, både när det kommer till en kompletterande kompetens men framförallt ömsesidiga ambitioner och värderingar. Investeringen gav omedelbar effekt med ökade resurser och rekrytering av utvecklare.

Under sommaren 2021 lanserades den andra versionen av Ondrop plattformen med ett dynamiskt gränssnitt som möjliggör för kunderna att optimera produktinformation för respektive marknadsplats unika krav och förutsättningar, vilket bidrar till ökad exponering. Dessutom uppgraderades plattformen med automatiska processer vilket accelererar onboarding av nya varumärken samt ökar nätverkseffekterna.

Ondrop är nu i en expansiv fas och med en tydlig värderingsgrund, “Att digitalt bana vägen så att andra parter uppnår hållbar tillväxt”, utvecklas dagligen positiva nätverkseffekter mellan varumärken och digitala marknadsplatser.

Läs mer:

Ondrop

Ondrop är en molnbaserad affärsplattform som förenklar en hållbar tillväxt via digitala återförsäljare och marknadsplatser som Afound, Åhléns, Zalando och Amazon. Med API integrationer till våra solution partners möjliggör vi för varumärken att nå ut till flera försäljningskanaler samtidigt, med automatiserade arbetsflöden och orderhantering.
 
Vårt syfte är att förenkla, effektivisera våra kunders arbetsvardag och samtidigt öka varumärkets produktexponering samt försäljning till både befintliga och nya marknader. Utan tidskrävande manuell administration eller höga investeringar i egna integrationer till respektive säljkanal.
Brand Launch

Saddler expanderar via Zalando

Tillsammans med vår solution partner GC Solution via Garp affärssystem, har vi skapat ett integrerat order- och produktflöde som ger Saddler möjligheten att öka exponering av produkter via Zalando marknadsplats.

Brand Launch

Dedicated utvecklar hållbar handel via marknadsplatser

Det Svenska varumärket Dedicated, med en tydlig värderingsstyrd affärsmodell och hållbart fokus, har inlett samarbete med Ondrop med syftet att automatisera produkt- och orderflöden via externa plattformar.